Span Today

Ravno u zid

Što je to malo, ćelavo i ide amo-tamo putanjom koju može pratiti samo uvježbano oko spareno s fantastično utreniranim ostatkom tijela? Kako jedan zid i jedno polje mogu jamčiti čišćenje od stresa i stabilnost duha? I kakve veze sa svim tim ima Petar Galeković, Spanov čovjek za poslovna rješenja?

Archive