Suradnja Spana i Hewlett Packard Enterprisea traje dugi niz godina. Span pripada uskom krugu partnera s Gold statusom.

– Portfelj Hewlett Packard Enterprisea obuhvaća širok spektar opreme i usluga. Korisnik od jednog dobavljača, koji je prepoznat na globalnom nivou, može osigurati cijelu infrastrukturu i tehnologiju za poslovanje – objašnjava Igor Babić iz Hewlett Packard Enterprisea.

– Proizvode i rješenja koja mi nudimo na tržištu Span nadograđuje svojim znanjima i servisima što omogućava korisniku dodatno unaprjeđenje poslovanja – ističe Ivan Košir iz Hewlett Packard Enterprisea.

Više o Hewlett Packard Enterpriseu i partnerskom odnosu sa Spanom pogledajte u Quick Scan videu.